مونتاژ ایستگاه فضایی ملی چین تکمیل شد

مونتاژ ایستگاه فضایی ملی چین تکمیل شد

مونتاژ ایستگاه فضایی ملی چین تکمیل شد

زمان مطالعه: 2 دقیقه ماژول آزمایشگاه منگتیان (Mengtian) ایستگاه فضایی ملی چین روز پنجشنبه ۳نوامبر (۱۲آبان) با موفقیت به این ایستگاه متصل شد تا مونتاژ این ایستگاه فضایی در فضا تکمیل شود.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;